Cum votez

Cetățeni aflați temporar în străinătate

CETĂȚENI SPANIOLI CARE SE AFLĂ TEMPORAR ÎN STRĂINĂTATE (DECRETUL REGAL 1621/7 DECEMBRIE 2007)

a) SOLICITARE A VOTULUI ADRESATĂ DPOCE (Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale) (DE LA 31 MARTIE PÂNĂ LA 25 APRILIE)

Spaniolii aflați temporar în străinătate și care doresc să își exercite dreptul de vot la alegerile din 24 mai trebuie să solicite documentația necesară de la Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale, între 31 martie și 25 aprilie. Această solicitare trebuie realizată prin intermediul unui formular care poate fi ridicat de la Oficiile Consulare și Secțiile Consulare ale Ambasadelor, sau prin internet, de pe portalul web al Ministerului pentru Afaceri Externe și Cooperare.

Este esențial ca solicitarea să fie depusă personal, după completare, la Oficiul Consular sau la Secția Consulară a Ambasadei, prezentând DNI-ul sau pașaportul spaniol funcționarului însărcinat, care va verifica datele necesare pentru a efectua formalitățile aferente solicitării și care o va remite în final Filialei Provinciale a Biroului pentru Listele Electorale.

b) EXPEDIEREA DE CĂTRE DPOCE A DOCUMENTAȚIEI (DIN 28 APRILIE PÂNĂ PE 4 MAI - SAU PÂNĂ PE 12 MAI ÎN CAZUL ÎN CARE A EXISTAT O CONTESTAȚIE)

După primirea solicitării pentru vot, Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale va expedia prin corespondență recomandată, la adresa indicată de alegător, următoarea documentație:

Certificat de înscriere pe listele electorale.

Buletinele de vot.

Plic pentru vot.

Un plic pe care trebuie să fie înregistrată adresa biroului electoral corespunzător.

O foaie explicativă.

Expedierea menționată se va realiza cel mai târziu pe 4 mai sau pe 12 mai în cazul în care a fost contestată o candidatură.

c) SOLICITARE A VOTULUI ADRESATĂ BIROULUI ELECTORAL (DIN 28 APRILIE PÂNĂ PE 20 MAI)

După primirea documentației necesare, alegătorul trebuie să procedeze la alegerea buletinului de vot, să îl introducă în plicul pentru votare și să îl închidă. În cazul în care sunt mai multe alegeri, se va proceda în același mod pentru fiecare în parte.

În continuare, alegătorul va trebui să introducă plicul sau plicurile de votare, împreună cu certificatul primit, în plicul adresat biroului electoral, pe care trebuie să îl trimită prin corespondență recomandată, cel mai târziu pe 20 mai.

Trebuie subliniat că în cazul alegerilor municipale trebuie înscris în clar pe buletin numele partidului, al federației, al coaliției sau al grupului de alegători pentru care persoana respectivă dorește să voteze și să trimită votul după cum s-a indicat anterior.

Este esențial să apară clar pe plicul adresat biroului electoral o ștampilă aplicată pe timbrul poștal sau o altă mențiune oficială a Poștei de Stat, cu scopul certificării datei expedierii, îndeplinindu-se astfel cerinţa stabilită privitoare la data expedierii (până pe 20 mai).